بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت سی و یکم:
آیا ماجرای غدیر در مورد سپاه یمن بوده است؟ (1.9mb)