بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت پنجم:
آیا واقعه کربلا دعوایی بر سر یک زن بود؟ (2.9mb)