بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند:

حقیقت هفدهم:
اعلام امامت حضرت علی علیه السلام با لفظ ولی