بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند:

حقیقت شانزدهم:
اعلام امامت حضرت علی علیه السلام با لفظ وصی (2mb)