بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت سوم:
آیا صحابه برای یکدیگر عزاداری کرده اند؟ (2.6mb)