بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند:

حقیقت اول:
فضایل و جایگاه امام حسین علیه السلام در کتب اهل سنت (2.9mb)