بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند:

حقیقت پانزدهم:
اعلام امامت حضرت علی علیه السلام با لفظ اولی (1.9mb)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

‍ مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت سیزدهم:
اعلام امامت حضرت علی علیه السلام با لفظ خلیفه (1.8mb)

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم می کند:

پاسخ های صوتی بسیار کوتاه و مستدل به شبهات غدیر

حقیقت اول : نقد ادله خلافت ابی بکر