بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت هفتم:
آیا شیعیان قاتل امام حسین علیه السلام بودند؟ (2) (3.1mb)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت ششم:
آیا شیعیان قاتل امام حسین علیه السلام بودند؟ (1) (3.1mb)