بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم می کند:

پاسخ های صوتی بسیار کوتاه و مستدل به شبهات غدیر

حقیقت سوم : آیا فتوحات خلفا دلیلی بر صلاحیت آنان برای خلافت است؟