بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت بیست و ششم:
شبهات غدیر: هوا در روز غدیر سرد بود یا گرم؟ (1.7mb)