بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم می کند:

حقیقت دوازدهم: شبهات آیه ولایت ۲

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت یازدهم:
شبهات آیه ولایت قسمت اول (2.1mb)