بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت چهاردهم:
اعلام امامت حضرت علی علیه السلام با لفظ سیدالقائد(1.7mb)