بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت بیست و هفتم:
آیا عمر در روز غدیر بیعت کرده است؟ (2.2mb)