بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت نهم:
تمجید از یزید توسط برخی علمای اهل سنت (3.1mb)