بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند:

حقیقت پنجم: آیا امیرالمومنین علیه السلام با ابوبکر بیعت کردند؟