بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند:

حقیقت نهم:
حدیث ثقلین و خلافت اهل بیت علیهم السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت هشتم:
احتجاج اهل بیت علیهم السلام به حدیث ثقلین (1.5mb)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت ششم: نظر اهل بیت علیهم السلام نسبت به خلفا چیست؟