بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت هجدهم:
اعلمیت امیرالمومنین علیه السلام (2.4mb)