بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت سیم:
آیا دختر امیرالمومنین علیه السلام با عمر ازدواج کرده است؟ (2.5mb)