بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت دهم:
شان نزول و معنی آیه ولایت (1.6mb)