بسم الله الرحمن الرحیم

 

هرساله در بدو ایام فاطمیه کلیپی توسط ملحدین و وهابیت منتشر میشود به عنوان ” افسانه شکستن پهلو از زبان مرجع بزرگ شیعیان! ” مخاطب با خواندن این عنوان انتظار دارد که یک عالم جلیل القدر را ببیند، ولی عرض کنم که عنوان این کلیپ،بزرگترین دروغ دنیاست؛ چون متکلم نه مرجع است، ونه بزرگ است و نه شیعه !

این شخص کسی نیست جز مهره سوخته عربستان محمدحسین فضل الله﴿لَعَنَهُ للهْ﴾ مزدور صهیونیزم و وهابیت .

این شخص تنها منکرفاطمیه نیست،بلکه منکر بسیاری از ضروریات دین اسلام ومذهب حق تشیّع است .

از این رو،مراجع عالیقدر واصحاب اجتهاد به ضلالت وگمراهۍ این مزدور فتوا دادند؛ در لینک های ذیل فتاوای بسیار از فقها را میبینید که فضل الله را “ضال مضل” خواندند و او را از اجتهاد ساقط دانستند

: ⃣1 آیت الله میرزاجواد تبریزی
⃣2 آیت الله وحید خراسانی :
⃣3 آیت الله سیدعلی خامنه ای
⃣4 آیت الله سید تقی قمی :
⃣5 آیت الله سیدصادق روحانی :
⃣6 آیت الله سید علی سیستانی :
⃣7 آیت الله سید محمدسعید حکیم :
⃣8 آیت الله نورۍ همدانی :
⃣ 9 آیت الله بشیر نجفی :
🔟 آیت الله سید کاظم حائری :
⃣1⃣1 آیت الله سیدمحمدباقر حکیم :
⃣1⃣2 آیت الله سیدمهدۍ مرعشی :
⃣1⃣3 آیت الله سیدمحمدباقر شیرازۍ :
⃣1⃣4 آیت الله شمس الدین :
⃣1⃣5 آیت الله سیداحمد مددۍ :
⃣1⃣6 آیت الله سیدمحمد صادق صدر :
⃣1⃣7 آیت الله باقرشریف قرشی
⃣1⃣8 آیت الله سیدعلی مکی عاملی
⃣1⃣9 آیت الله شیخ علی کورانی :
⃣2⃣0 آیت الله سیدجعفر مرتضی :

وبراۍ دانستن نظر فقهای دیگر میتوانید از مکاتب آنان استفتا کنید .

علماۍ شیعه به بیان ضلالت وی اکتفا نکردند وعلمای دست به قلم شیعه به رسوایی علمی “فضل الله” اقدام کردند،چند کتاب معروف را معرفی میکنم .

1 – کتاب شریف مأساه الزهراء

تألیف علامه سیدجعفر مرتضی

کتاب حوار مع فضل الله 

تألیف سیدهاشم هاشمۍ

کتاب فضل الله ورأۍ فی عاصفه  
تألیف سید محمود غریفی

سرنوشت فضل الله عبرتۍ باشد برای کسانی که برای حطام وچندرغاز دنیا عَلَم عداوت با آل محمد صلى الله علیه وسلم را بر می افراشند .
وَصَلِی اَللَّهُ عَلَ یَّ مُحَمَّدٌ وآلهِ الساده المطهَّرینْ ولَعْنَهُ اَللَّهِ عَلَیَّ اعْدائِهِم وَظَالِمِیهِمْ وَمُبْغِضِیهِمْ وَغاصِبِی حُقُوقِهِمْ وَمُنْکِرِی فَضائِلِهِمْ ال ۍٰ قِیامِ یومِ الدِین لَعناً
یَستَغِیثُ مِنهُ اَهلُ النَّارِ ولَعْناً لاَ یَخْطُرُ عَلَیَّ بَالٍ .