بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت نهم:
تمجید از یزید توسط برخی علمای اهل سنت (3.1mb)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت هشتم:
آیا صحابه در قتل امام حسین علیه السلام شرکت داشته اند؟ (3.2mb)

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت هفتم:
آیا شیعیان قاتل امام حسین علیه السلام بودند؟ (2) (3.1mb)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت ششم:
آیا شیعیان قاتل امام حسین علیه السلام بودند؟ (1) (3.1mb)

بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت پنجم:
آیا واقعه کربلا دعوایی بر سر یک زن بود؟ (2.9mb)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت چهارم:
مفهوم عزاداری در کتب شیعه (سیره اهل بیت علیهم السلام) (2.7mb)

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت سوم:
آیا صحابه برای یکدیگر عزاداری کرده اند؟ (2.6mb)

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند:

حقیقت دوم:
جایگاه خاک کربلا در کتب شیعه و سنی (2.9mb)

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند:

حقیقت اول:
فضایل و جایگاه امام حسین علیه السلام در کتب اهل سنت (2.9mb)