بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند:

حقیقت دوم:
جایگاه خاک کربلا در کتب شیعه و سنی (2.9mb)

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند:

حقیقت اول:
فضایل و جایگاه امام حسین علیه السلام در کتب اهل سنت (2.9mb)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت سی و یکم:
آیا ماجرای غدیر در مورد سپاه یمن بوده است؟ (1.9mb)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت سیم:
آیا دختر امیرالمومنین علیه السلام با عمر ازدواج کرده است؟ (2.5mb)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت بیست و نهم:
بررسی دو واژه مولی و ولی در بیان خلفا (1.8mb)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت بیست و هشتم:
بررسی دو واژه مولی و ولی در بیان علما اهل سنت (1.8mb)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت بیست و هفتم:
آیا عمر در روز غدیر بیعت کرده است؟ (2.2mb)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت بیست و ششم:
شبهات غدیر: هوا در روز غدیر سرد بود یا گرم؟ (1.7mb)

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت بیست و پنجم:
دلالت حدیث غدیر نزد تشیع (1.7mb)

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند:

حقیقت بیست و چهارم:
اثبات صحت سند و تواتر حدیث غدیر در کتب شیعه (2.2mb)