نوشته شده توسط الهام مشایخی
منتشر شده در تاریخ خرداد 27, 1401

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مسیح یا מָשִׁיחַ یا  ܡ ܫ ܝ ܚ ܐ یا مسیحا  یا  Μεσσίαςیا المسیح  یاMessias به معنی لغوی مسح شده است.در عبری، مسیح معمولاً به عنوان ملک هاماشیا (מלך המשיח) شناخته می‌شود که به معنی لغوی مسیح پادشاه و از القاب حضرت عیسی علیه السلام در کتابهای آسمانی و به معنای تعمید شده هست.

طبـق انـاجیل مسیحیان حضرت عیسی را پس از مزگ و رستاخیزش مسیح خواهند نامید.طبق کتاب اعمال رسولان باب 11آیه 27

                                        Now in these days wprophets came down from Jerusalem to Antioch.
Acts of the Apostles  11:27

 در زمــان حیـات حضرت عیسی او را عیسی ناصری یا پسر یوسف در اناجیل می خوانند اما پس از به صلیب رفتن او را مسیح نامیدند.

دریهودیت مسیحا یا مسیح یا ماشیحا (به معنی لغوی مسح شده) ایده‌ای به معنی رهبری است که توسط خداوند انتخاب شده باشد , شاه یا کاهنی است که توسط روغن مقدس مسح شده باشد.

در تورات مسیح لزوماً یهودی نیست و از کوروش شاهِ پارسیان بـه عنـوان مسیح نام برده شده است، زیرا او دستور بازسازی اورشلیم (بیت المقدس) و بازسازی معبد سلیمان را صادر کرد. مسیح یهودی یک رهبر است که توسط خداوند مسح شده است و از نسل داوود می‌باشد.

او قبایل بنی اسراییل را متحد خواهد کرد و عصر مسیحایی را آغاز خواهد نمود که دورانی در صلح جهانی به نام دنیای آینده خواهد بود.

مسیحیان اعتقـاد دارند که پیش بینی های عهد عتیق (به خصوص کتاب اشعیای نبی) به عیسی اشاره می‌کنند و از این رو عیسی مسیح مورد اشاره عهد عتیق است.

در عـهـد جدید تـرجمه یونانی لغت مسیح دوبار در انجیل یـوحنـا مورد استفاده قرار گرفته است.

در آخرت‌شناسی یهودی این اصطلاح به یک پادشاه یهودی ازنسل داوود اطلاق می‌شود که با روغن مقدس مسح خواهد شد تا پادشاه حکمفرمانی خدا باشد و بر قوم یهود در عصر مسیحایی حکومت کند. در یهودیت مسیح با خدا یکی نبوده و فرزند او نیست. باور به آمدن مسیح یکی از اصول اصلی دین یهودیت است و بر اساس نظر ابـن میمـون (دانشمند معروف یهودی) یکی از اصول ۱۳ گانه دین است.

مسیحیان اعتقاد دارند که پیشبینیهای عهد عتیق در مورد آمدن مسیح و مخصوصاً پیشبینیهای اشعیا توسط عیسی محقق گردید. دیدگاه مسیحی با دیدگاه یهودی و اسلامی در مورد مسیح متفاوت است زیرا مسیحیان اعتقاد دارند که مسیح پسر خدا بوده و قسمتی از بدنه سه‌گانه خدا (پدر، پسر و روح القدس) می‌باشد.

در اناجیل چهارگانه عیسی به صورت فیزیکی تنها یکبار و توسط یک زن مسح می‌شود و این اتفاق در بتانی در بیرون از اورشلیم اتفاق میفتد. در انجیل لوقا محل این اتفاق نزدیک دریای گالیله تصور می‌شود.

در انجیل از الفاظ عیسی مسیح یا عیسی ناصری یا عیسی بن مریم یا: ישוע یا یشوع یا   Ἰησοῦς به کار رفته که وی را پسر خدا می دانند . عیسی انجیل  در شهر بیت‌لحم در ایالت  ناصره یهودیه  ازحضرت  مریم به اراده خدا و بدون همسر باردار زاده شد.

منابع اصلی برای بررسی زندگی عیسی چهار انجیل رسمی هستند.

به نظر پژوهشگران و محققان مسیحی حضرت  یحیی حضرت عیسی را غسل تعمید داده است.

از نظــر یهـودیـان حضـرت عیسی پیـامبـری کـاذب بـود کـه تـوسط پیـلاتس به صلیب آویخته شد.

نگاه مسیحیت به عیسی بر پایه اعتقاد به الوهیت عیسی، مسیح بودن او همان گونه که در عهد عتیق پیشگویی شده‌است و زنده شدن او پس از مصلوب شدنش است.

مسیحیان غالباً عیسی را پسر خدا می‌دانند که برای رستگاری و آشتی با خدا به روی زمین آمد  به جز فرقه شاهدان یهوه که دیدگاه‌های غیر تثلیثی راجع به الوهیت عیسی دارند.

عیسی نــاصری(متّی: باب ۲۶، آیهٔ ۷۱)

Then he went out to the gateway, where another servant girl saw him and said to the people there, “This fellow was with Jesus of Nazareth.”

پسر یـوسف (لــوقـا: باب ۴، آیهٔ ۲۲)

All spoke well of him and were amazed at the gracious words that came from his lips. “Isn’t this Joseph’s son?” they asked.

عیسی پسـر یـوسف از نـاصره (یـوحَنّـا: باب ۱، آیهٔ ۴۵)

Philip found Nathanael and told him, “We have found the one Moses wrote about in the Law, and about whom the prophets also wrote–Jesus of Nazareth, the son of Joseph.”

در مَـرقُس: باب ۶، آیهٔ ۳، به‌جای پسر یوسف، او را پسر مـریـم برادران یعقـوب و یـوشـا و یهـوداوشمعـون مینامـد.

 Isn’t this the carpenter? Isn’t this Mary’s son and the brother of James, Joseph, Judas and Simon? Aren’t his sisters here with us?” And they took offense at him.

 انجیل‌های متی و لـوقـا آن را در زمـان هیـرودیس، کـه سال ۴ قبل از میلاد مرد، قرار می‌دهند رگ وی در انجیل‌ها در زمان استان‌داری پیلاتس، ۲۶ تا ۳۶ میلادی، عنوان شده‌است چهار انجیل متعـارف (متی، مـرقس، لـوقا و یوحنـا) از منابع اصلی برای مطالع زندگینامه عیسی هستند.

محققان مختلف نظرات بسیار مختلفی راجع به صحت تاریخی این انجیل‌ها دارند. هر انجیل زندگی عیسی و معنی اش را به نحو متفاوتی از بقیه انجیل‌ها به تصویر می‌کشد

بعضی از مدافعان مسیحیت اختلاف‌ها و ناسازگاری‌هایی که ظاهراً بین اناجیل وجود دارد را یک دلیل قاطع برای صحت انجیل‌ها می‌دانند؛ زیرا به گفته آنها تفاوت‌ها احتمال توطئه و همدستی را از بین برده و شباهت‌ها به مبدأ مشترک آنها گواهی می‌دهد

در دو انجـیـل متی و لــوقــا شجره‌نامه عیسی آمده‌است. این دو شجره‌نامه تفاوت‌های اساسی با هم دارند.

یوسف پسر هــالی، پسر متـات، پسر لاوی، پسر ملکی، پسر ینـا، پسر یـوسف، پسر متـاتیـا، پسر آمـوس، پسر نـاحوم، پسر حسلی، پسر نجی، پسر مات، پسر متاتیا، پسر شمعی، پسر یـوسف، پسر یهـودا، پسر یـوحنـا، پسر ریسا، پسر زروبـابـل، پسر سالتیئیل، پسر نیری، پسر ملکی، پسر ادی، پسر قوسام، پسر ایلمودام، پسر عیر، پسر یوسی، پسر ایلعازر، پسر یوریم، پسر متات، پسر لاوی، پسر شمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر ایلیاقیم، پسر ملیا، پسر مینان، پسر متاتا، پسر ناتان، پسر داوود، پسر یسی، پسر عوبید، پسر بوعز، پسر شلـمون، پسر نحشون، پسر عمیناداب، پسر آرام، پسر حصرون، پسر فارص، پسر یهودا، پسر یعقوب، پسر اسحق، پسر ابراهیم، پسر تارح، پسر ناحور، پسر سروج، پسر رعو، پسر فالج، پسر عابر، پسر صالح، پسر قینان، پسر ارفکشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر لمک، پسر متوشالح، پسر خنوخ، پسر یارد، پسر مهللئیل پسر قینان، پسر انوش، پسر شیث پسر آدم بود و آدم پیامبر خدا بود.

دیدگاه خود را یادداشت کنید

لورم ایپسوم متن دلخواه