in the name of god

دسته بندی ها

تبلیغات و حمایت ها

0

0

300

۲۵ بهمن ۱۳۹۶

پاسخ به شبهه ی روایت امام صادق(ع) : "کسی جز فاجر نزد ما متعه نمی کند"!!

شبهه:

در کتب شیعه روایتی با سند صحیح آمده است که در آن امام معصوم شیعیان متعه را عمل فواجر و انسان های گناهکار می داند.

این روایت بدین گونه است:

امام صادق(ع) فرمودند:نزد ما آن را(متعه را) جز زنان بدکار انجام نمی دهند.

تولید شده در سایت ندای شیعه

پاسخ به شبهه ی روایت امام صادق(ع) : "کسی جز فاجر نزد ما متعه نمی کند"!!

 

شبهه:

در کتب شیعه روایتی با سند صحیح آمده است که در آن امام معصوم شیعیان متعه را عمل فواجر و انسان های گناهکار می داند.

این روایت بدین گونه است:

 ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :ما تفعلها عندنا إلا الفواجر .

النوادر - أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي - ص 87  ط مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

وسائل الشيعة  - الحر العاملي - ج 21 ص30 ط مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث بقم المشرفة

وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 14 ص456 ط  دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 ص 318 ط دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان

جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 21 ص 31 ط  المؤلف المطبعة المهر - قم

امام صادق(ع) فرمودند:نزد ما آن را(متعه را) جز زنان بدکار انجام نمی دهند.

 

پس مشخص می شود که متعه از دیدگاه خود اهل بیت(ع) عملی ناپسند بوده و عمل افراد فاجر است و هرکس متعه انجام دهد فاجر و بدکار و گناهکار است.

 

پاسخ:

همانطور که همگان می دانند متعه و ازدواج موقّت امریست حلال و طیّب  و طاهر که نصّ قرآنی و روایات متواتره ی رسول الله(ص) و اهل بیت مطهّر و اصحاب بزرگوارشان مهر تاییدیست بر حلال بودن این امر و خدای متعال آن را از بُعد نیاز های اجتماعی با شرایط و قوانین کنترلی خاص برای بندگان خویش قرار داده است.

در بین شیعیان احدی منکر متعه نبوده و نیست و این عقیده از باب نصوص صریح و متواتر و متعدّد نزد شیعه ثابت بوده و نمیتوان با اراجیف و خزعبلات آن را زیر سوال برد.

در بین اهل سنّت هم شکّی در حلیت اوّلیه ی آن نیست و بعد از بدعت خلفا نیز همچنان عدّه ای از اصحاب و تابعین و ائمّه ی اهل سنّت دست از عقیده بر مجاز بودن آن بر نداشتند.

پاسخ به این شبهه ی ساده و بچگانه ی قدیمی را در سرفصل های زیر بررسی می کنیم.

 

اوّل:معنای روایت

همانطور که در مقدّمه ی پاسخ عرض کردیم ، متعه در بین شیعیان ثابت است و شکّی در این مطلب نزد ما نمی ماند.

امّا معنای روایت مطروحه زمانی که بررسی بشود ، کاملا واضح خواهد بود که این مطلب هیچ خدشه ای به نکاح متعه و حلّیت آن وارد نمی کند و نکاح متعه همانطور که امام اهل سنّنت سعید بن جبیر گفته است ، از آب خوردن نیز پاک تر است.

همانطور که همگان می دانند در زمان خلفای غاصب به دلیل پیروی آنها از بدعت های خلفای پیشین خویش ، جوّ جامعه به دلیل پیروی از فقه این خلفا کاملا بر ضد متعه بود و تحت تاثیر تبلیغات سوء دستگاه خلافت جور ، هرگونه اقدام به متعه نزد این قوم ناکح الید ، زنا محسوب میشد. بنابر این مردم بطور کلّی دست به متعه نمی زدند و در این بین برخی از زنان فاجر و اهل بدکارگی بودند که از این حکم حلال الهی در جهت پیش برد منافع و بدکارگی خویش بهره می بردند و خود را پشت دیوار متعه قایم می کردند. امام صادق(ع) هم فرمودند در این شرایط و در این اوضاع فعلی کسی جز این دسته از افراد متعه نمی کند.و این بدین معنا نیست که هرکسی که متعه کند فاجر و بدکاره است.

پس مشخّص شد این روایت دلالت بر واقعیّت دارد و دلالت بر حقیقت و حقّانیت ندارد!!

مثلا یک وقت است ما می گوییم: در حال حاضر کسی پولدار نیست ، جز افراد دزد!!

یا می گوییم: کسی فیلم خوب نمیسازد جز هالیوود!!

یا می گوییم: کسی به اسکی نمی رود جز افراد پولدار!!

یا می گوییم: کسی عاشق نمی شود جز از روی شهوت!!

یا می گوییم: هیچ وهابی ای وهابی نمی ماند مگر بخاطر پول نفت های سعودی!!

هیچکدام از جملات بالا حصری در این ندارد که افراد دیگر مشمول آن کار ها نشوند ، بلکه جملات از شرایط فعلی و کلّی صحبت می کند. یعنی هیچ حصری و ایرادی برای این نیست که افرادی از راه غیر از دزدی پولدار شوند ، بلکه این جمله از روی شرایط حاکم بر فضای محلّ بحث است.یا هیچ صحبتی از این نشده که هیچکس جز هالیوود حقّ ساختن فیلم خوب ندارد ، بلکه کلیات محل بحث است.یا اسکی رفتن افراد غیر متموّل نفی نمی شود ، بلکه اسکی را بطور کلّی در شرایط فعلی بخاطر زیاد بودن هزینه ها ، مخصوص افراد پولدار می داند.یا در صدد این نیست که تمام عشق ها را از دایره ی غیر شهوت خارج کند ، بلکه از زاویه ی دید گوینده بطور کلّی در این شرایط شهوت است که باعث عشق می شود!! یا تمام وهابی هارا اسیر پولهای نفتی نمی داند ، بلکه شاید عدّه ای هستند که بخاطر حماقت ریشه دار در گوشت و پوست و خونشان این مسیر را می روند.

پس معنای روایت واضح است و این مسئله دلالت بر امریست که واقع شده است ، سوای دلیل آن و هیچ ربطی به حقّانیت امر واقع شده ندارد.

و سوء استفاده از احکام هم هیچ خدشه ای به اصل آن حکم وارد نمی کند.بارها دیده ایم که افرادی از نماز خواندن خود که آن را با ریاکاری در می آمیزند ، کار های سخیف خویش را پیش می برند  و این سوء استفاده ی این افراد از این فریضه ی زیبا و پاک الهی هیچ خدشه ای به نماز مسلمین نمیزند.

همینطور ضمیر"تفعلها" و لفظ "الفواجر" که به کار رفته شده نیز موید این معناست ، چرا که این ضمیر مخصوص زنان است و اگر متعه فسق و فجور باشد صرفا دامن زنان را در این شرایط در بر نمیگیرد بلکه هر دو طرف این رابطه اهل فسق و فجور شده اند نه فقط زنان!! .یعنی بطور کلّی در شرایط فعلی که توصیف آن در خطوط فوق بگذشت ؛این زنان فاجر هستند که از این حکم در جهت پیش برد مقاصد خویش استفاده می کنند و قطعا اگر متعه عملی از سر فسق و فجور بود ، ضمیر برای مردان نیز به کار میرفت.

حضرت علّامه سید جعفر مرتضی عاملی در مورد این روایت می گوید:

  فإنها لا تدل على التحريم ، بل تدل على انصراف الناس عن ممارسة هذا الأمر ، وأن جماعة خاصة هي التي تستعمله ، ولعل ذلك يعود لأسباب غير سليمة ولا شريفة . ومن المعلوم أن سوء الاستفادة من التشريع لا تعني لزوم رفع اليد عنه ، وإلا للزم رفع اليد عن وجوب الصلاة فضلاً عما سواها حين يساء الاستفادة منها ، وتستخدم وسيلة لخداع الناس .

زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى العاملي - ج 2 ص 111 ط  المركز الإسلامي للدراسات

و امّا این روایت دلالت بر حرام بودن متعه نمی کند ، بلکه دلالت بر انصراف مردم از ممارست به انجام متعه می کند و می گوید که جماعت خاصی از آن استفاده می کنند و شاید آن بر می گردد به دلایلی که سلیم و شریف نیستند.و واضح است که سو استفاده از شرع ، معنای لزوم دست کشیدن از آن را نمی دهد چراکه در این صورت لازم است از وجوب نماز دست بر داریم چونکه برخی از آن سو استفاده می کنند و مردم را با آن گول می زنند.

 

دوّم: نادر بودن روایت

همانطور که همه میدانیم و در خطوط فوق نیز اشاره بدان شد ، متعه نزد ما با نصوص قطعی و متواتر ثابت است.حال نمیتوان با روایتی نادر ، این حکم قطعی را زیر سوال برد.

همانطور که از اسم کتابی که روایت فوق در آن موجود است  بدست می آید ، روایت فوق نادر است و در اثبات احکام و نتیجه گیری آن برای این مسئله تاثیری ندارد.

روایت در کتاب نوادر آمده است و حکم روایتِ نادر نزد ما مشخص است.

شهید اوّل(رض) می فرماید:

والشاذ والنادر : ما خالف المشهور ، ويطلق على مروي الثقة إذا خالف المشهور .

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج 1 ص 48 ط مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث - قم

و شاذ و نادر آنچه که مخالف مشهور است می باشد و بر روایتی اطلاق میشود که راوی ثقه نقل کرده هنگامیکه مخالف مشهور باشد.

 

فقیه عالیقدر ، ابن فهد حلّی (رض) می گوید:

ويقابله الشاذ والنادر ، وقد يطلق على مروي الثقة إذا خالف المشهور .

المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج 1 ص 63  ط مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

و در مقابل آن(حدیث مشهور) ،حدیث شاذ و نادر قرار دارد که بر روایتی اطلاق میشود که راوی ثقه نقل کرده ولی مخالف مشهور است.

 

آقا بزرگ تهرانی نیز در مورد کتب نوادر می گوید:

 (النوادر) عنوان عام لنوع من مؤلفات الأصحاب في القرون الأربعة الأولى للهجرة ، كان يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة ، أو التي تشتمل على أحكام غير متداولة . أو استثنائية ومستدركة لغيرها .

الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج 24 ص316 ط دار الأضواء - بيروت - لبنان

کتب نوادر عنوان عام از مولفات اصحاب است در قرون چهارگانه ی اوّل هجری که در آن احادیث غیر مشهور یا آن هایی که شامل احکام غیر متداول بودند یا استثنا بودند یا برای مستدرک به غیر خود بودند جمع می شد.

 

 علّامه شیخ جعفر سبحانی نیز می گویند:

ومن هنا يظهر وجه تسمية بعض الأبواب الموجودة في الجوامع الحديثية بعنوان النوادر ، كنوادر الصلاة ، ونوادر الزكاة ونحو . لان الأحاديث المذكورة في هذه الأبواب إما مستدركة وإما شاذة غير معمول بها عند الأصحاب ، وإما غير قابل لذكر العنوان لها بسبب قلته .

كليات في علم الرجال - الشيخ السبحاني - ص 479 ط مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

و از اینجا مشخص می شود که دلیل نامگذاری بعضی از ابواب موجود در جوامع حدیثی به نام نوادر ، مانند نوادر نماز و زکات و مانند آنها ، این بوده است که احادیث ذکر شده در آن ابواب ، یا مستدرکه هستند یا شاذ و غیر معمول نزد اصحاب ما و یا عنوان آنها غیر قابل ذکر بوده است به دلیل کم بودن آنها.

 

 و اینک مشخص شد که این روایت به چه دلیلی در کتاب نوادر ذکر شده است!

پس نمیتوان با روایتی که نادر است ، خدشه این به این مطلب وارد کرد.

قضاوت با آزادگان...

#والله_لن_ابقی_لکم_باقیة_یاوهابیة ...

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ

سوره یس،آیه 12

 

مبین ربیعی(قاهرالنّواصب)

0
ديدگاه