in the name of god

موضوع `عقاید شیعه` ( نام پرسشگر : هاجر ) تاریخ ثبت سوال ۱۳۹۶/۸/۷ ۱۶:۳۸

منظور از اولین ظالم، دومین و سومین و چهارمین در زیارت عاشورا چه کسانی هستند؟

پاسخ

بسم الله الرحمن الرحیم

نکته اول: همان‌طور که در قرآن کریم از خداوند می‌خواهیم ما را جزء مغضوبین و ضالین قرار ندهد درحالی‌که اسمی از آنان نیامده ولی ما به خاطر دستور الهی، در نماز می‌خوانیم، در زیارت عاشورا نیز این افراد مورد لعن قرارگرفته و اسمی از آن‌ها ذکر نشده اما به جهت آمدن در زیارت، می‌خوانیم.

نکته دوم: آنچه مسلم است، اولين و دومين و سومين و چهارمين، افرادي هستند كه ظلم را بر محمد و آل او صلوات الله علیهم روا داشتند و پایه ظلم بر این بزرگواران را بنیان نهادند.

نکته سوم: هیچ روایت و نقل معتبری در روایات و کلام آل الله علیهم‌السلام برای بیان مصداق این فراز از زیارت وجود ندارد.

نکته چهارم: با بررسی تاریخی منصفانه، می‌توان ظالمان و پایه‌گذاران ظلم به خاندان عصمت و طهارت را شناسایی و آنان را از مصادیق این فراز از زیارت عاشورا دانست.

 

جواد حیدری