in the name of god

موضوع `عقاید شیعه` ( نام پرسشگر : مریم ) تاریخ ثبت سوال ۱۳۹۶/۸/۶ ۲۳:۱۸

تفاوت شفاعت در قیامت و پارتی‌بازی در دنیا چیست؟

پاسخ

بسم الله الرحمن الرحیم
 
شفاعت در قیامت بر اساس ضوابط هست درحالی‌که پارتی‌ بازی در دنیا بر اساس روابط.
توضیح اینکه: برای بهره‌مند شدن از شفاعت اهل‌بیت علیهم‌السلام، شرایطی نیاز است که در صورت داشتن شرایط هر فردی مشمول آن خواهد شد و در نبود آن‌ها، فردی مورد شفاعت قرار نمی‌گیرد.
درصورتی‌که در پارتی ‌بازی روابط حاکم است و ضوابط زیر پا گذاشته می‌شود و همه افراد نمی توانند از آن استفاده کنند.
 
جواد حیدری