in the name of god

دسته بندی ها

تبلیغات و حمایت ها

0

0

33

۰۸ مرداد ۱۳۹۶

«کتابچه حدیث غدیر خم در منابع شیعه»

تولید شده در سایت ندای شیعه

در این برهه زمانی وهابیون فضای مجازی که دست شیعه را پر از ادله و دست خود راخالی از پاسخ دیدند با تلاشی مذبوحانه ادعا کردند که شیعه حتی یک روایت صحیح در مورد حدیث غدیر ندارد و به همین خاطر ما در مجموعه مذهبی ندای شیعه بر آن شدیم تا در این کتابچه تنها گوشه ای از اسناد صحیح این روایت را به نمایش بگذاریم

0
ديدگاه