in the name of god

دسته بندی ها

تبلیغات و حمایت ها

1

0

739

۰۸ مرداد ۱۳۹۶

«کتابچه حدیث غدیر خم در منابع شیعه»

تولید شده در سایت ندای شیعه

در این برهه زمانی وهابیون فضای مجازی که دست شیعه را پر از ادله و دست خود راخالی از پاسخ دیدند با تلاشی مذبوحانه ادعا کردند که شیعه حتی یک روایت صحیح در مورد حدیث غدیر ندارد و به همین خاطر ما در مجموعه مذهبی ندای شیعه بر آن شدیم تا در این کتابچه تنها گوشه ای از اسناد صحیح این روایت را به نمایش بگذاریم

0
ديدگاه