in the name of god

دسته بندی ها

تبلیغات و حمایت ها

0

0

179

۰۱ آذر ۱۳۹۶

محمد مخلوف (عالم معاصر اهل سنت) : دعا در نزد قبر محرز بن خلف (از بزرگان اهل سنت) مستجاب است !

نظر عالم مخالف شیعه در مورد استجابت دعا نزد قبر یکی از بزرگان اهل سنت

تولید شده در سایت ندای شیعه

محمد مخلوف (عالم معاصر اهل سنت) : دعا در نزد قبر محرز بن خلف (از بزرگان اهل سنت) مستجاب است !

محمد مخلوف (عالم معاصر اهل سنت) : دعا در نزد قبر محرز بن خلف (از بزرگان اهل سنت) مستجاب است !

یکی از مسائلی که وهابیون بر شیعه اشکال می کنند، مساله ی زیارت قبور و دعا در نزد قبور است و اگر شیعیان بگویند دعا کردن در نزد قبور معصومین و اهل بیت علیهم السلام و بزرگان مستجاب است و فضیلت خاصی دارد، آن را شرک و غلو و دروغ می خوانند در حالی که بسیاری از علمای اهل سنت در طول تاریخ چنین عقیده ای داشته اند و دست به این کار زده اند.یکی از کسانی که اعتقاد به استجابت دعا در نزد قبور بزرگان و صالحین دارد، محمد بن محمد مخلوف مفتی مالکی مذهب معاصر است.

وی در ترجمه ی ” محرز بن خلف ” می نویسد که بر قبر ” محرز بن خلف ” (از نوادگان ابوبکر) در تونس بنایی وجود دارد و دعا در نزد قبر وی مجرب الاجابه است.

وضریحه بتونس علیه بناء غایه فی الاحتفال والدعاء عنده مجرب الإجابه …..

شجره النور الزکیه فی طبقات المالکیه،ج۲،ص۲۲۸ ط دار الکتب العلمیه

آیا وهابیون این عالم اهل سنت را هم مشرک و قبر پرست خواهند خواند ؟! آیا وهابیون برای تخریب بنایی که بر این قبر وجود دارد اقدامی خواهند کرد ؟!

أما أن یسأل شفاء المرضى، أو قضاء الحاجات عند قبره، أو فی أی بلد، هذا الذی لا یجوز، هذا هو الشرک الأکبر الذی حرمه الله على عباده …..

فتاوى نور على الدرب لابن باز،ج۲،ص۸۲

{ بن باز می گوید } اما این که در نزد قبر پیامبر یا در هر جایی شفای مریضان یا برآورده شدن حاجاتش را بخواهد جائز نیست و این همان شرک اکبری است که خداوند آن را حرام کرده است …..

فهذه أمور عظیمه خطیره، والجلوس عند القبور، یدعو ربه عند القبور، هذه وسیله للشرک، کونه یجلس عنده یقرأ أو یدعو هذه وسیله ما یجوز من وسائل الشرک …..

فتاوى نور على الدرب لابن باز،ج۲،ص۱۵۳

این ها امور بسیار خطرناکی است و نشستن در نزد قبور و این که پروردگارش را در نزد قبور بخواند این وسیله ای برای شرک است و این که نزد قبر می نشیند و قرآن می خواند یا دعا می کند این وسیله ای از وسائلی است که شرک را تجویز می کند …..

لا یصلى عند القبور ولا تتخذ محلا للدعاء، تقصد للدعاء عندها، ولا القراءه عندها، کل هذا من البدع کذلک طلب البرکه، منها أو الشفاعه منها أو الشفاء، هذا من أنواع الشرک الأکبر …..

فتاوى نور على الدرب لابن باز،ج۲،ص۲۴۷

در نزد قبور نباید نماز خواند و نباید آن را به عنوان محلی برای دعا اتخاذ کرد و نباید در نزد آن قرآن خواند و همه این ها بدعت است.همچنین طلب برکت یا شفاعت و شفا از قبور این ها از انواع شرک اکبر است …..

أما أن یأتی عند القبر، ویظن أن الدعاء عنده محل قبول، یجیء عنده للدعاء، أو للقراءه، أو للصلاه هذا بدعه لا یصلح.

فتاوى نور على الدرب،ج۱۷،ص ۸۲

اما این که به نزد قبر بیاید و گمان کند که دعا در نزد قبر محل قبول است و برای دعا یا قرائت قرآن یا نماز پیش قبر بیاید این بدعت است و شایسته نیست.

أما أن یزورهم لیدعوهم من دون الله، أو لیطلب منهم المدد، أو لیستغیث بهم، أو لینذر لهم، فهذا من الشرک الأکبر والعیاذ بالله، وهذا من عمل الجاهلیه; کأبی جهل وأصحابه عند القبور، فهذا لا یجوز، بل هو من الشرک الأکبر …..

فتاوى نور على الدرب لابن باز (بعنایه الطیار)،ص۲۸۰

اما این که اهل قبور را زیارت کند تا آنان را به جای خدا بخواند یا از آنان کمک بخواهد یا به آنان استغاثه کند یا برای آنان نذر کند این از شرک اکبر است والعیاذ بالله و این از عمل جاهلیت است مانند ابو جهل و اصحابش در نزد قبور و این جائز نیست بلکه شرک اکبر است …..

ونفیدکم أن الدعاء عند القبور غیر مشروع سواء کان القبر قبر النبی صلى الله علیه وسلم أو غیره، ولیست محلا للإجابه …..

مجموع فتاوى لابن باز،ج۶،ص۳۲۷

و این را به شما اعلام کنیم که دعا کردن در نزد قبور مشروع نیست چه قبر پیامبر باشد چه قبر غیر پیامبر و محلی برای اجابت دعا نیست …..

القسم الثانی: أن یدعو الإنسان ربه لنفسه عند القبر : إن قصد الإنسان القبر من أجل أن یدعو لنفسه عندها من البدع المحرم ….. لأنه وسیله وذریعه إلى الوقوع فی الشرک …..

http://islaamlight.com/alhabdan/index.php?option=content&task=view&id=20723

محمد بن عبد الله الهبدان (از وهابیون معاصر) : نوع دوم : این که انسان پروردگارش را در نزد قبر بخواند : این که انسان قبر را به این نیت زیارت کند که پیش آن خدا را برای خودش (رفع حاجات و مشکلاتش) بخواند، از بدعت های حرام است ….. برای این که وسیله و تسریع کننده ی وقوع در شرک است ….

الثانی: أن یتحرى الدعاء عندها بحیث یستشعر أن الدعاء هناک أجوب منه فی غیره فهذا النوع منهی عنه إما نهی تحریم أو تنزیه وهو إلى تحریم أقرب …..

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفه أصحاب الجحیم،ج۲،ص۱۹۵ ط دار عالم الکتب

{ ابن تیمیه می گوید } دوم : این که شخص به قصد دعا پیش قبر برود در حالی که احساس می کند دعا آن جا بهتر از جاهای دیگر جواب می دهد و این نوع دعا در نزد قبور از آن نهی شده است یا نهی تحریم یا نهی تنزیه و نهی تحریم درست تر است …..

 

0
ديدگاه