in the name of god

دسته بندی ها

تبلیغات و حمایت ها

0

0

148

۲۶ شهریور ۱۳۹۶

زن در آئین زرتشت قسمت دوم

تولید شده در سایت ندای شیعه

در قسمت اول  خواندیم که زن اصلا و ابدا در نگاه دین زرتشت و به تبع آن در ایران باستان شخصیت و جایگاه والا ندارد.

در این قسمت قصد دارم به متون دینی زرتشتیان ورود کنم و کتب دینی و فقهی را مورد کنکاش قرار داده و به دنبال جایگاه زن در این آئین بگردم.

در کتاب «بُنْدَهِشْن» که یکی از معتبر ترین و قابل توجه ترین کتاب زرتشتیان است، راجع به زن نکات عجیب و قابل توجهی دارد.

اما قبل از بیان مطالب کتاب ذکر شده، لازم میدانم در مورد این کتاب توضیحی مختصر ارائه کنم.

بُنْدَهِشْن یا بندهش، کتابی تفسیری است. که یکی از بزرگترین موبدان زرتشتی در عصر ساسانی آن را نوشته است، اما در قرن سوم هجری موبد فَرْنْبَغ دادِگی این کتاب را تدوین، و جمع آوری کرد. «بندهشن» به معنی «آفرینش آغازین» یا «آفرینش بنیادین» است. نام اصلی کتاب، چنان که در ابتدای متن کتاب آمده‌،احتمالاً «زندآگاهی» به معنی «آگاهی مبتنی بر زند» بوده است. این خود می‌رساند که نویسنده اساس کار خود را بر تفسیراوستا قرار داده‌است​.

حال که کتاب بندهش را شناختیم و به اعتبار آن نزد زرتشتیان آگاه شدیم، به بررسی جای گاه زن در این کتاب و در اصل جایگاه زن در اوستا می پردازیم.

«هرمز هنگامی که زن را آفرید، گفت که "ترا نیز آفریدم (در حالی که) تو را سرده پتیاره از جهی (دختر اهریمن یا روسپی) است. تو را نزدیک کون دهانی آفریدم که جفت گیری تو را چنان پسند افتد که به دهان مزه شیرین ترین خورش ها، (و) از من تو را یاری است، زیرا مرد از تو زاده شود؛ (با وجود این،) مرا نیز که هرمزدم، بیازاری، اما اگر مخلوقکی را می یافتم که مرد را از او کنم، آنگاه هرگز تو را نمی آفریدم ، که تو را آن سرده پتیاره از جهی است. اما در آب و زمین و گیاه و گوسفند ، بر بلندی کوهها و نیز آن ژرفای روستا خواستم و نیافتم مخلوقکی که مرد پرهیزگار از او باشد جز زن (که) از (سرده) جهی پتیاره است".»

بندهش، تحقیق: مهرداد بهار، تهران، انتشارات توس، چاپ چهارم، ۱۳۹۰، ص ۸۳ ـ ۸۴

نکته:

 

1-زن در آینن زرتشت و اوستا، پتیاره(موجودی اهریمنی، بد خوی، فاحشه و...) است.

2-اگر اهورا مزدا میتوانست موجود دیگری را خلق کند تا انسان بزاید، هیچگاه زن را خلق نمی کرد.

 

این بود جایگاه زن در اوستا و تفکرات زرتشت. قضاوت با شما

 

ادامه دارد ان شا الله…

وَ اعْرِضْ عَلَیْهِ اَخْبارَ الْماضینَ، وَ ذَکِّرْهُ بِما اَصابَ مَنْ کانَ قَبْلَکَ مِنَ الاَْوَّلینَ، وَ سِرْ فى دِیارِهِمْ وَ آثارِهِمْ، فَانْظُرْ فیما فَعَلُوا

نهج البلاغه، نامه ۳۱

محمد پورعلی

0
ديدگاه