in the name of god

دسته بندی ها

تبلیغات و حمایت ها

0

0

86

۱۳ خرداد ۱۳۹۷

انحرافات احمد بصری : جهنمی دانستن حضرت یونس (ع)

تناقض گویی احمد بصری در مورد حضرت یونس (ع)

تولید شده در سایت ندای شیعه

انحرافات احمد بصری: جهنمی دانستن حضرت یونس (ع)

 

توهين احمد بصری به حضرت يونس و تناقض گويی وی در اين مورد:

يکی از صفات و سخنان احمد بصری به عنوان جریان انحرافی و مدعی دروغين يمانی که در اين چند سال اخير برای ضربه زدن به تشیع  فعاليت گسترده‌ای را شروع کرده است، توهين و اهانت و زير سوال بردن مقدسات شيعه و مسلمانان می‌باشد، البته با روشی بسيار منافق گونه.

به طور نمونه یکی از توهين‌های بسيار وقيحانه‌ی وی به انبياء، جهنمی دانستن حضرت يونس می‌باشد که سخن وی خلاف قرآن و اعتقادات کل مسلمانان می‌باشد، چنانچه وی در کتاب متشابهات چنين می‌گويد:

يونس در شکم ماهی مرد و روحش به ظلمات جهنم نگريست و نيز به طبقات پايين آن نگاه کرد و منظور از درخت در اينجا دين است.

پس از آن که ماهی يونس را خورد يونس روحش جدا شد و خدا روح او را به سوی جهنم فرستاد تا آن را ببيند. آری يونس جهنم و ظلمات آن را درک کرد... و در آنجا قارون را ديد و با او سخن گفت و اين جهنمی که او ديد جهنمی در حال بزرگ شدن در نتيجه اعمال سمتگران است... ولی من حقيقت را آشکار می‌کنم که جسد او در بيابان، عريان و بی سرپناه افتاد و روحش در طبقات جهنم تا روز برانگيخته شدن، باقی ماند.

متشابهات، احمد الحسن، ج 4، ص 104

 

احمد بصری مدعی شده است که حضرت يونس در شکم ماهی از دنيا رفت و داخل در جهنم شد و هم اکنون هم در جهنم است. اما از آنجا که دروغگو کم حافظه می‌باشد، فراموش کرده بود که در جای ديگر مدعی شده است وی کسی بوده است که باعث نجات حضرت يونس شده است.

من سنگی در دستان امير المؤمنين علی هستم که روزی آن را انداخت تا به وسيله آن کشتی نوح را هدايت کند، و يکبار آن را برای نجات ابراهيم از آتش نمرود بکار گرفت، و بار ديگر جهت نجات يونس از شکم نهنگ و موسی به وسيله آن در کوه طور با خدا سخن گفت و آن را عصائی قرار داد که به وسيله آن درياها را شکافت.

جواب های روشن کننده از راه امواج، احمد الحسن، قسمت اول، ص 18

 

همانگونه که مشخص شد احمد بصری در اين امر دچار تناقض گويی فاحشی شده است، چرا که در یک جا تصریح می‌کند حضرت یونس در شکم ماهی از دنیا رفت و بعد از آن نعوذبالله به جهنم رفته است و هم اکنون در جهنم می‌باشد و از طرف دیگر مدعی می‌شود که به واسطه‌ی وی حضرت یونس از شکم ماهی نجات پیدا کرده است، و همين تناقض گويی برای ابطال ادعاهای وی کفايت مي‌کند.

 

نویسنده: علی شریفی

 

0
ديدگاه